Založenie rekreačných chát na mikropilótach

mikropiloty

Projekt

Výstavba troch rekreačných chát v bezprostrednej blízkosti zjazdovky najvýznamnejšieho lyžiarskeho strediska na Slovensku - Jasná Sever.

Úloha

Príprava územia a hrubé terénne úpravy vytvorili na predmetných parcelách tri terasovité pozemky tvorené z časti rastlým terénom a z časti násypom. Z tohto dôvodu bolo potrebné zamedziť prípadnému nerovnomernému sadaniu objektov a to jedným zo spôsobov hĺbkového zakladania.

Riešenie

V zmysle požiadaviek na geometriu základov, geologických podmienok ako aj prístupových ciest boli pre hĺbkové zakladanie navrhnuté a realizované mikropilóty v závislosti od skutočnej hĺbky únosného skalného alebo poloskalného podložia. Pre vystuženie mikropilóty bol použitý plne certifikovaný systém celozávitových tyčí ANP.

Informácie o projekte

Stavebník

PROPERTY HOLDING, a.s.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o.

Objednávateľ

PROPERTY HOLDING, a.s.