Paženie a tesnenie stavebnej jamy

Jama

Projekt

Rozšírenie objemu výroby v oblasti tvárnenia kovov pre automotive priemysel, stavebné úpravy v priestoroch jestvujúcej haly pre nový lisovací stroj.

Úloha

Hlavnou úlohou bolo zhotovenie stavebne jamy, t.j. zabezpečnie stavebnej jamy s výkopom a čerpaním vody, rozmerov 16,0 x 8,5m s hĺbkou výkopu 6,0m pričom výkop bol 2,6m pod hladinou podzemnej vody. 

Riešenie

Zabezpečenie stavebnej jamy bolo navrhnuté technológiou tryskovej injektáže - SOILCRETE®, pričom vzhľadom na úroveň hladiny podzemnej vody bola trysková injektáž realizované nielen pre steny ale aj pre dno stavebnej jamy. Steny a dno stavebnej jamy z tryskovej injektáže mali nielen tesniacu ale aj statickú funkciu. 

Informácie o projekte

Stavebník

Binder Slovakia spol. s r.o.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Objednávateľ

Binder Slovakia spol. s r.o.