Založenie objektov pomocou betónových vibrostĺpov

jama

Projekt

Bytové domy „PRI PARKU“, Senica.

Úloha

Založenie objektov pomocou betónových vibrostĺpov – systém Keller.

Riešenie

Pre založenie dvoch bytových domov z pracovnej plošiny bolo zrealizovaných spolu 340 ks betónových vibrostĺpov, podopierajúcich základovú dosku. Jedná sa o nevystužené prvky, ktoré sa realizujú bezvýkopovou metódou pomocou hĺbkového vibračného zhutňovača. Táto technológia umožnila efektívne prekonať málo únosnú vrstvu v podzákladí a zaviazať betónové vibrostĺpy do únosného štrkového podložia, nachádzajúceho sa v hĺbke cca 3m.

Informácie o projekte

Stavebník

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Člen ST Group

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o.

Objednávateľ

Destav. Spol. s r.o.