Založenie objektu na štrkových vibrostĺpoch systém Keller

Založenie objektu

Projekt

Prevádzkový areál firmy Zeppelin SK, Hlavná prevádzková budova - SO 01

Úloha

Vylepšenie podložia pod základovými pätkami a základovými pásmi prevádzkovej haly.

Riešenie

Podložie pod základovými pätkami a pásmi bolo vylepšené štrkovými vibrostĺpmi - systém Keller. Po zhotovení štrkových vibrostĺpov sa realizoval výkop a následne betonáž základových konštrukcií.

Informácie o projekte

Stavebník

ZEPPELIN SK, s.r.o.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Objednávateľ

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.