Utesnenie stavebnej jamy

jama

Projekt

Nové obchodno administratívne centrum predĺži pešiu zónu popri nábreží až k mostu Apollo, čím sa zveľadí doteraz nevyužité prostredie medzi Euroveou 1 a mostom.

Úloha

V tesnej blízkosti rieky Dunaj bolo potrebné vyhotovenie stavebnej jamy rozmerov cca 300 x 117m a hĺbky cca 15m, ktorá musí zabezpečiť stabilitu stien výkopu počas stavebných prác v jame nad aj pod hladinou podzemnej vody a zároveň musí umožniť zníženie hladiny podzemnej vody pod úroveň výkopu na základovú škáru.

Riešenie

Ochrana stavebnej jamy bola riešená kombináciou kotvenej neprerezavanej pilótovej steny a  stĺpov tryskovej injektáže - Soicrete, pričom statickú funkciu zabezpečovali prikotvené pilóty a trysková injektáž zabezpečovala utesnenie. Stĺpy tryskovej injektáže polkruhového prierezu sa realizovali do priestoru medzi vŕtané pilóty a vytvorili súvislú podzemnú tesniacu stenu až do hĺbky 30m.

Informácie o projekte

Stavebník

J&T real estate

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o.

Objednávateľ

BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH