Vylepšenie podzákladia na plošné zakladanie budov.

jama

Projekt

Polyfunkčné domy komplexu „Matador – Kopčianka“.

Úloha

Hlavnou úlohou bolo plošné založenie bytových domov na podzákladí vylepšenom hĺbkovým vibračným zhutnením.

Riešenie

Pre navrhnuté plošné založenie objektov na železobetónovej základovej doske konštantnej hrúbky bolo zrealizované vylepšenie pevnostných a deformačných parametrov rastlých štrkov a pieskov pomocou hĺbkového vibračného zhutňovania. Pritom sa štrky v prirodzenom uložení s rôznym stupňom uľahnutosti zhomogenizovali a zhutnili a piesčité zeminy sa vylepšili v pravidelnom rastri, aby boli splnené predpoklady na elimináciu nerovnomerných sadaní. 

Informácie o projekte

Stavebník

Metrostav Slovakia a.s.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o.

Objednávateľ

Metrostav Slovakia a.s.