Paženie stavebnej jamy a výkop

pohľad

Projekt

Výstavba polyfunkčného areálu na Votrubovej ulici v Bratislave.

Úloha

Realizácia paženia stavebnej jamy o rozmeroch cca 58,0 x 53,0m hĺbky 4,4m a výkopových prác.

Riešenie

Stavebná jama bola zabezpečená nekotvenou stenou z tryskovej injektáže (Soilcrete), ktorá bola po realizácii výkopových prác ofrézovaná do požadovaného tvaru.

Takto zhotovená pažiaca stena bola využitá ako stratené debnenie vrátane oddilatovania, čím umožnila maximálne využitie plochy stavebnej jamy.

Informácie o projekte

Stavebník

J.R.B. s.r.o.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Objednávateľ

TEXO PARTNER a.s.