Paženie a tesnenie stavebnej jamy, podchytenie objektov, výkop a čerpanie vody

Jama

Projekt

Výstavba polyfunkčného objektu s podzemnou garážou

Úloha

Zabezpečenie stavebnej jamy v mestskej preluke. Stavebná jama rozmerov cca  45,7m x 27,6m s hĺbkou výkopu 7,5 resp. 8,65m, pričom hladina podzemnej vody bola na kóte cca -6,0m. Súčasťou dodávky bol výkop a znižovanie hladiny podzemnej vody

Riešenie

Statické zabezpečenie susedných objektov a stien stavebnej jamy bolo realizované kotvenou podzemnou stenou zo Soilcretu - tryskovej injektáže. Výhodou použitia technológie Soilcrete je skutočnosť, že celé teleso podchytenia, tesnenia a paženia stavebnej jamy sa nachádza mimo pôdorysu stavebnej jamy, pod susednými budovami, čo znamená, že celá plocha jamy je využiteľná. Steny takto zabezpečenej stavebnej jamy sú zvislé, čím bolo umožnené využitie pažiacich stien ako jednostranné debnenie pre nosné železobetónové steny objektu.

Informácie o projekte

Stavebník

BL DEVELOPMENT, s.r.o.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Objednávateľ

BL DEVELOPMENT, s.r.o.