Prístavba a nadstavba bloku B a C

stavebná jama

Projekt

Prístavba a nadstavba blokov B a C Onkologického Ústavu Svätej Alžbety.

Úloha

Založenie objektu a paženie stavebných jám, rozmerov cca 38 x 12m a cca 30 x 15m, ktoré priamo nadväzujú na existujúce budovy.

 

Riešenie

Statické zabezpečenie stien stavebných jám bolo realizované technológiou tryskovej injektáže – Soilcrete. Výhoda použitia technológie Soilcretre je, že celé teleso paženia stavebnej jamy sa nachádza mimo pôdorysu stavebnej jamy, čo znamená že celá plocha jamy je využiteľná.

Založenie objektu B bolo realizované taktiež technológiou tryskovej injektáže – Soilcrete. Piliere tryskovej injektáže boli použité pre podopretie základovej dosky.

Realizácia zakladania aj paženia prebiehala z existujúceho terénu. Následne bol zhotovený výkop jám, pre objekt B do hĺbky cca 5m od terénu a pre objekt C cca 4m od pôvodného terénu. 

Informácie o projekte

Stavebník

OUSA, s.r.o.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Objednávateľ

INGSTEEL s.r.o.