•Vylepšenie podzákladia na plošné zakladanie budov

jama

Projekt

Bytové domy „Nový Ružinov“ – 2.etapa, objekty E-1 a E-2.

Úloha

Hlavnou úlohou bolo plošné založenie bytových domov na podzákladí vylepšenom hĺbkovým vibračným zhutnením.

Riešenie

Pre navrhnuté plošné založenie objektov na železobetónovej základovej doske so zhrubnutiami bolo zrealizované vylepšenie pevnostných a deformačných parametrov rastlých štrkov pomocou hĺbkového vibračného zhutňovania. Pritom sa štrky v prirodzenom uložení s rôznym stupňom uľahnutosti zhomogenizovali a zhutnili, aby boli splnené predpoklady na elimináciu nerovnomerných sadaní. 

Informácie o projekte

Stavebník

AVA – stav, s.r.o. Galanta

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o.

Objednávateľ

AVA – stav, s.r.o. Galanta