Zosilnenie existujúcich základov

pohlad

Projekt

Nadstavba objektu na Astrovej ulici v Bratislave.

Úloha

Hlavnou úlohou projektu bolo zosilnenie existujúcich základov jednopodlažného objektu pre založenie nových stĺpov pre nadstavbu.

Riešenie

Pre nadstavbu podlažia na objekte, bolo navrhnuté zosilnenie existujúcich základov objektu dvojicou stĺpov tryskovej injektáže – SOILCRETE Ø 1100 mm pre každý z existujúcich základov objektu, siahajúci do hĺbky 3,0 m pod jeho spodnú hranu.

Informácie o projekte

Stavebník

AVA-stav, s.r.o.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Objednávateľ

AVA-stav, s.r.o.