Založenie pomocou mikropilót

mikropiloty

Projekt

Prestavba existujúcej priemyselnej haly na nový účel.

Úloha

Založenie prístavby, predsadenej fasády a vnútorných vstavkov.

Riešenie

Založenie novobudovaných prístavieb a vstavkov pomocou vŕtaných mikropilót s vystrojením výstužou SAS/ANP, resp. MESI.

Informácie o projekte

Stavebník

InoBat Auto j.s.a.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie spol s r.o.

Objednávateľ

TAKENAKA EUROPE GmbH