Záporové paženie stavebnej jamy a klincovaným torkrétom

Paženie stavebnej jamy

Projekt

Sklad pivovaru a apartmány

Úloha

Zhotovenie stavebnej jamy v obmedzených priestorových podmienkach.

Zabezpečenie zvislých výkopov v nesúdržných zeminách.

Riešenie

Realizácia paženia na zvislo mikrozáporami MESI a klincovaným torkrétom na hĺbku cca 4,5 m.

Informácie o projekte

Stavebník

BGV, s.r.o.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Objednávateľ

RBG Slovakia, s.r.o.