Zabezpečenie stavebnej jamy a vylepšenie podzákladia pre založenie objektu.

Zabezpecenie-jamy-a-zakladanie-objektu

Projekt

 

Zabezpečenie stavebnej jamy na základe vlastného projektu sme realizovali pažiacu a tesniacu stenu z tryskovej injektáže - Soilcrete® s prikotvením. 

Hĺbkové vibračné zhutnenie bolo navrhnuté pre vylepšenie podzákladia pre plošné založenie výškovej časti objektu. 

Úloha

Pre stavebnú jamu o rozmeroch cca 65 m x 68 m, hlbokú 7,55 m bolo potrebné zrealizovať  tesniacu pažiacu konštrukciu, a vytvoriť únosné podložie pre založenie objektu. 

Geológia územia: 

Návažky – 0,3 m – 1,3 m

Povodňové hliny – 1 m – 2,5 m

Štrky – 1,5 m  - 15 m

Íly – 9,9 m – 15,3 m

HPV: 130,25 m n.m.

Riešenie

Zabezpečenie stavebnej jamy pozostávalo zo stĺpov z tryskovej injektáže - Soilcrete zaviazaných do nepriepustného podložia. Konštrukcia pažiacej steny bola kotvená dočasnými zemnými lanovými kotvami.  

Založenie budovy bolo riešené plošne na základovej doske. Súvrstvie štrkových zemín pod základovou škárou bolo prehutnené hĺbkovým vibračným zhutňovačom do hĺbky cca 5,50m. Takto zhomogenizované podložie bude tvoriť únosné podzákladie pre základové konštrukcie.

Hĺbkové vibračné zhutňovanie

Hĺbkové vibračné zhutňovanie

Informácie o projekte

Stavebník

CKM Reality s.r.o.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie spol. s.r.o.

Objednávateľ

CKM Reality s.r.o.