Člen skupiny Keller Group plc
Firma Keller je firma špeciálneho zakladania stavieb, založená v roku 1860, v súčasnosti s celosvetovou pôsobnosťou a na Slovensku činná od roku 1991. Patrí do skupiny firiem Keller Group so sídlom v Londýne.Ground Engineering Contractors
Firma Keller rieši komplexne problematiku špeciálneho zakladania stavieb, pričom používa vlastné metódy, ktorých myšlienka je vo vylepšení základovej pôdy a v injektáži
Building on our strengths
Firma Keller vykonáva: pilóty, mikropilóty, stĺpy Soilcretu, stĺpy DSM, MESI pilóty, štrkové vibrostĺpy, injektované štrkové vibrostĺpy, betónové vibrostĺpy, záporové paženie stavebných jám, podzemné tesniace steny, štetovnice, paženie stavebných jám pilótovými stenami, odvodnenie stavebných jám, čerpanie podzemnej vody, zemné a horninové kotvy dočasné aj trvalé, klincovanie zemín, striekaný betón, Soilcrete ® – tryskovú injektáž pre spevnenie podzákladia, tesniacu tryskovú injektáž, Soilfrac ® – kompenzačnú injektáž, klasickú injektáž, Geo-termálne vrty, prieskum základovej pôdy, drenáže vertikálne aj horizontálne a všetky ostatné práce špeciálneho zakladania stavieb.
Keller špeciálne zakladanie , spol. s.r.o. Menu Pre návštevníkov
Bratislava
Hraničná 18-AB6
821 05 Bratislava
Tel.: +421 2 32 55 32 00
Fax.: +421 2 43 41 10 15
email: office.bratislava@keller-slovakia.sk
Kontaktná osoba: Ing. Igor Filo

© Copyright 2014 NWS | All rights reserved
Košice
Letná 27
040 01 Košice
Tel.: +421 55 63 23 428
Fax.: +421 55 63 23 428
email: office.kosice@keller-slovakia.sk
Kontaktná osoba: Dipl. Ing. Pavel Kušnier
Šamorín
Priemyselná ulica
931 01 Šamorín
Tel.: +421 31 56 23 171
Fax.: +421 55 56 22 302
email: office.samorin@keller-slovakia.sk
O spoločnosti
Technológie
Referencie
Keller vo svete
Aktuálne stavby
KELLER - informačný materiál [zip, pdf]
Logo