Aktuálne stavby

D1 Hubová – Ivachnová

D1 Hubová – Ivachnová

Zvýšenie únosnosti pilót stĺpmi Soilcrete a zvýšenie stability svahu stĺpmi Soilcrete.
Kolárovo LSOH Váhu

Kolárovo LSOH Váhu

Utesnenie ochrannej hrádze podzemnou tesniacou stenou z lamiel Soilcrete.
Nitra G-Tes

Nitra G-Tes

Paženie a tesnenie stavebnej jamy stĺpmi Soilcrete.
D1 privádzač Lietavská Lúčka

D1 privádzač Lietavská Lúčka

Vylepšenie podložia násypu štrkovými vibrostĺpmi.
Košice, VSE

Košice, VSE

Podchytenie a založenie objektu na stĺpoch Soilcrete
Nitra Tabáň

Nitra Tabáň

Paženie výkopu stavebnej jamy klincovaným torkrétom.
Bratislava Vila Blanche

Bratislava Vila Blanche

Paženie výkopu stavebnej jamy mikrozáporami a klincovaným torkrétom a založenie na mikropilótach..
Bratislava Gansberg

Bratislava Gansberg

Paženie odkopu stĺpmi Soilcrete.